Käyttäjäehdot, evästeet & rekisteriseloste

1. Stemman verkkopalvelun Käyttäjäehdot

1. Yleistä

 • Laatimispäivä 21.12.20151.1. Tämä käyttäjäsopimus sisältää Stemman (jäljempänä "Palvelun tarjoaja") Stemma.fi-verkkopalvelun (jäljempänä "Palvelu") käyttöä koskevat ehdot. Rekisteröityessään Palveluun tai ostaessaan tuotteita Palvelusta Käyttäjä hyväksyy ehdot ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja.
 • 1.2. Palvelun tarjoajan yhteystiedot: Stemma Oy. Yhteystiedot: Ahjokatu 13, 40320 Jyväskylä, verkkokauppa@stemma.fi. Y-tunnus: 0250671-8. ALV rek.
 • 1.3. Palvelun sisällön kaikki oikeudet kuuluvat Palvelun tarjoajalle.

2. Muutokset

 • 2.1. Palvelun tarjoajalla on oikeus milloin tahansa tehdä muutoksia Palveluun.
 • 2.2. Palvelun tarjoajalla on oikeus muuttaa yksipuolisesti tämän käyttäjäsopimuksen ehtoja ilmoittamalla asiasta sähköpostilla, kirjallisesti tai Palvelun välityksellä Käyttäjälle. Käyttäjä hyväksyy muutokset palvelua käyttäessään.

3. Rekisteröityminen

 • 3.1. Käyttäjä luo verkkotunnukset täyttämällä rekisteröitymislomakkeen. Käyttäjän sähköpostiosoite toimii käyttäjätunnuksena palveluun ja käyttäjä voi itse määrittää salasanan palveluun.
 • 3.2. Ainoastaan luonnollinen henkilö voi rekisteröityä.
 • 3.3. Rekisteröityminen on maksutonta.
 • 3.4. Palvelun tarjoaja voi halutessaan evätä rekisteröitymisen.

4. Henkilötiedot ja niiden käyttö

 • 4.1. Käyttäjän antamat henkilötiedot kerätään ja tallennetaan Palvelun tarjoajan asiakasrekisteriin. Tällaisia tietoja ovat etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, sekä muut asiakassuhteen hoitamiseen vaadittavat tiedot. Henkilötietoja voidaan käyttää asiakassuhteen hoitamiseen, yhteydenpitoon ja suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei asiakas ole kieltänyt tällaista tietojen luovutusta erikseen.
 • 4.2. Palvelun tarjoaja varaa itselleen oikeuden luovuttaa Käyttäjää koskevia tietoja viranomaisten käyttöön, mikäli Käyttäjä on toiminut lain ja hyvän tavan vastaisesti.
 • 4.3. Palvelun tarjoajalla on oikeus evätä tilaus tarvittaessa.
 • 4.4. Asiakasrekisterin tietoja voidaan käyttää sähköisessä suoramarkkinoinnissa vain, jos Käyttäjä on antanut tähän suostumuksensa.
 • 4.5. Käyttäjällä on Palvelun kautta oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilötiedot, muuttaa niitä tai poistaa tiedot rekisteristä kokonaan.

5. Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet

 • 5.1. Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta käytöstä, ja siitä, että käyttö noudattaa tämän sopimuksen ehtoja. Käyttäjä on vastuussa salasanan salassapidosta.
 • 5.2. Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua vain lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Käyttäjä sitoutuu olemaan lähettämättä tai välittämättä Palvelussa materiaalia, joka on lain ja hyvän tavan vastaista, yllyttää tällaiseen toimintaan tai edistää sitä.
 • 5.3. Käyttäjä vastaa kaikista hänelle Palvelun käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista Palvelun käytöstä aiheutuvista kustannuksista.
 • 5.4. Käyttäjä vastaa täysmääräisesti tämän sopimuksen, lain tai hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytöstä aiheuttamastaan vahingosta Palvelun tarjoajalle, muille Käyttäjille ja kolmansille osapuolille.

6. Riitojen ratkaisu

 • 6.1. Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).
 • 6.2. Linkki verkkovälitteiselle riidanratkaisufoorumille (Art. 14, EU asetus No 524/2013): http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 • 6.3. Elinkeinonharjoittajan sähköpostiosoite: verkkokauppa@stemma.fi

2. Tietoa evästeistä

 • Käytämme tällä verkkosivustolla evästeitä, joiden avulla keräämme ja tallennamme tietoja käyttämistäsi palvelusta. Voimme myös yhdistää näin kerättyjä tietoja. Mikäli annat itsestäsi tunnistamisen mahdollistavia tietoja verkkosivulla, tallennamme myös nämä tiedot muiden tietojen kanssa. Lisätietoja: kts. rekisteriseloste.
 • Eväste on lyhyt tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Evästeiden avulla Palveluntarjoaja voi kehittää palveluaan entistä asiakasystävällisemmäksi ja tarjota asiakkailleen kohdennettuja tuotesuosituksia, tarjouksia ja etuja. Käyttäjän verkkoselain todennäköisesti hyväksyy evästeet oletusasetuksin, mutta käyttäjä voi myös torjua evästeiden käytön oman selaimen asetuksista tai poistamalla evästeet selaimestaan palvelun käytön jälkeen. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista saa selaimen valmistajan ohjeista. Verkkopalveluun sisältyvät palvelut voivat kuitenkin edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen.

3. Stemman Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

 • Nimi: Stemma Oy (Y-tunnus: 0250671-8)
 • Yhteystiedot: Ahjokatu 13, 40320 Jyväskylä
 • Puh. 0424 896 600

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

3. Rekisterin nimi

 • Stemma Oy markkinointirekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

 • Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Stemma Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, Stemma Oy:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Stemma Oy:n viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri koostuu seuraavista erillisestä rekisteristä:

 • Asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot: sukunimi, etunimet, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka ja muut asiakaskohtaiset tiedot. Mahdollinen kielto luovuttaa asiakkaan osoite- tai muita tietojaan muille yrityksille suoramarkkinointia varten. Mahdollinen kielto lähettää hänelle mitään tarjouspostia. Mahdolliset sähköisen suoramarkkinoinnin luvat. Verkkopalveluissa verkkotunnukset luoneilla asiakkailla käyttäjätunnus ja salasana.
 • Asiakkaan tilausten käsittelyssä ja toimittamisessa tarvittavat tiedot: asiakkaan ilmoittama puhelinnumero yhteydenottoja varten, luotolla ostettaessa henkilötunnus ja luottoehdot.
 • Luottokaupan ylläpitämiseen tarvittavat tiedot: luotonvalvontaan ja luotto-oikeuden ylläpitoon vaadittavat tiedot.
 • Tiedot käsitellyistä tilauksista: Tiedot asiakkaiden tilauksista, toimituksista, reklamaatioista ja palautuksista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 • Tiedot kerätään henkilöiltä, jotka haluavat tilata sähköpostiinsa Stemman tarjouskirjeen.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 • Tietoja ei luovuteta muille osapuolille. Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 • Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas tilaa tuotteita Stemman verkkokaupasta.
 • Asiakkaan nimi- ja osoitetietoja voidaan päivittää Väestörekisteristä.
 • Suoramarkkinointikielto ja kielto luovuttaa osoitetietoja muille yrityksille tallennetaan asiakkaan erillisen ilmoituksen perusteella.
 • Sähköiseen suoramarkkinointiin (kuten sähköposti, tekstiviestit) pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietolain mukaisesti.
 • Asiakkaan tilaushetken mukainen tieto luottokelpoisuudesta saadaan Handelsbanken Oy:n (Aktiiviraha) järjestelmästä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

 • Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen sovitut työntekijät. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tietokannan henkilökohtaisten käyttöoikeuksien ja eri käyttäjätasojen avulla käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin.
 • Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat suljetuissa konesaleissa. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

4. Rekisteröidyn oikeudet

1. Kielto-oikeus

 • Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

2. Tarkastusoikeus

 • Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

3. Tiedon korjaaminen

 • Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä.

Stemma palvelee!

Asiakaspalvelu

042 489 6606
Ark. 8.30-16.30

verkkokauppa­@stemma.fi

Toimituskulut

Kotiinkuljetus
69€

Stemma-myymälöitä

35

paikkakunnalla

Suomessa

Maksutavat

2019 © Stemma Oy | Design Fulmore Oy | Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage, Teknologia © online.fi | Sivukartta | Extranet